Lukk og fortsett utfylling
Generell veiledning

Navigasjon
Du beveger deg i skjemaet med "forrige" og "neste" nederst på siden. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre. De fleste skjemaene vil være dynamiske, det vil si at de endrer seg etter hvilke valg du gjør underveis. Dermed vil ikke alle sider alltid være synlige i navigasjonsmenyen.

Veiledning
Rubrikken "Veiledning" til høyre gir forklaring til felt. Klikk på "?" ved en overskrift eller et felt gir en mer utfyllende forklaring og utfyllingshjelp. Under "Les mer" nede til høyre vises eventuelle lenker til ytterligere informasjon.

Feilmelding
I veiledningsrubrikken vil også evt feilmeldinger fremkomme. Feilmeldinger kommer først når du forsøker å endre side og knytter seg oftest til formatteringsfeil, for eksempel feil datoformat.

Obligatoriske felt
Felt merket "*" er obligatoriske og må fylles ut. På sammendragssiden får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt stå med rød skrift.

Vedlegg
En del skjermdialoger har vedlegg som kan legges ved elektronisk eller ettersendes pr post. Elektroniske vedlegg legges ved via "Bla gjennom". Vedleggene må være virusfrie og har en begrensning på inntil 35 MB pr vedlegg. Det er derfor viktig at du komprimerer vedleggene dersom de overstiger denne størrelsen.

Ettersendes vedlegg pr post vil behandlingen av skjermdialogen vanligvis ikke starte før mottaker har mottatt alle nødvendige vedlegg.

Avbryt
Ved å klikke på "avbryt" får du først opp et spørsmål om du ønsker å avbryte utfyllingen. Ved å svare "Ja" returneres du til siden du kom fra.

Tidsavbrudd
Du får et tidsavbrudd dersom du i løpet av 30 minutter ikke har vært aktiv i skjemaet. Dette betyr at tilgangen til skjemaet stenges og du må starte på nytt.

Sammendragsside
Siden gir en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Siden kan skrives ut ved å klikke på "Skriv ut" øverst til høyre. Du kan gå direkte tilbake til et felt fra sammendragssiden ved å klikke på "Rediger" til høyre i raden. Du kan også få frem evt. hjelpetekst til feltet ved å klikke på "Hjelp".

Lagre
Skjema basert på innlogging gir mulighet for å mellomlagre skjemaet før innsending. Skjemaet finner du ved å gå inn på https://www.bergen.kommune.no/minside og logge deg inn. Skjemaet finnes under "Påbegynte skjema".

Send inn
Innsending skjer fra sammendragssiden. Knappen "send inn" er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut.

Etter innsending vises et referansenummer på skjermen. Dersom du oppgir epostadressen din i skjemaet vil du i tillegg motta en kvitterings-epost med referansenummer og eventuelt saksnummer fra kommunens sakssystem. Referansenummer/saksnummer benyttes ved henvendelse til kommunen.


Du mottar ikke kopi av innsendelsen, men skjema basert på innlogging finner du ved å gå inn på https://www.bergen.kommune.no/minside og logg deg inn.


Lukk og fortsett utfylling