1. Klage på helse- og barneverntjenester

  > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Åpenhet > Pasientrettigheter
  Dersom du er misfornøyd med et vedtak du har fått om barneverntjenester, har du rett til å klage ...
 2. Arna og Åsane barneverntjeneste, avd. Samnanger

  > Om kommunen > Avdelinger
 3. Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger

  > Om kommunen > Avdelinger
 4. Barneverntjenesten i Arna og Åsane

  > Om kommunen > Avdelinger
 5. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad

  > Om kommunen > Avdelinger
 6. Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda

  > Om kommunen > Avdelinger
 7. Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

  > Om kommunen > Avdelinger
 8. Bosetting og oppfølging av enslige, mindreårige flyktninger

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  enslige mindreårige flyktninger spesielt. Vertsfamilien har fast kontaktperson i Barneverntjenesten for ...
 9. Barnevernet

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  spesielt barnevernloven § 4-12 som regulerer omsorgsovertakelse: Lov om barneverntjenester § 4-4, 5. ledd ...
 10. Bli støttekontakt

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Støttekontakt
  med frivillige organisasjoner. Det er vurderingskontorene, barneverntjenestene og sosialtjenestene som ...
 11. Tilsyn med barn i fosterhjem

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Fosterhjem
  Tilsynspersonen skal være uavhengig fra barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I ...
 12. Helsestasjon og skolehelsetjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Helsestasjon
  barneverntjenesten. Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har ...
 13. Hjelp til veteran

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Livskriser
  barneverntjenesten. For direkte kontakt - telefon 55 97 01 00. Mer informasjon om tjenestene på nett. ...
 14. Rådgivning ved bekymring for gravide og familier med barn 0-3 år

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Bekymringsmelding til barnevernet
  barneverntjenesten barnehager (kommunale, private og åpne) helsestasjon legetjenester psykisk helsetjeneste i ...
 15. Legger frem status for helse- og barneverntjenester

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  12.08.2020 - Ung Arena. Byrådet gjør også rede for barneverntjenestens arbeid med meldinger, undersøkelser og ...
 16. Fra barneverntjenesten til NAV

  > Hva skjer > Tema > Sømløst forløp unge > Sømløse forløp
  09.01.2018 - Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å ...
 17. Årsrapporter 2017 for Barneverntjenesten

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2017 > Resultatenhetene
  16.04.2018 - Vedlegg pdfÅrsrapport 2017 - Barneverntjenesten for Enslige Mindreårige Flyktninger [98 Kb ...
 18. Antall saker per kontaktperson i barneverntjenesten

  > Politikk > Budsjett > Budsjett 2020 > Budsjettekniske spørsmål
  10.12.2019 - SPØRSMÅL 57: Ber om en oversikt over hvor mange saker hver kontaktperson i barneverntjenesten har i ... Barneverntjenesten er organisert i fire byområder og en byomfattende barneverntjeneste for enslige ...
 19. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for barn og familie > Om oss
  09.06.2020 - Etat for barn og familie har ansvar for barneverntjenester, barne- og familietjenester ... familie har ansvar for: Kommunens barneverntjenester Kommunens barne- og familietjenester, som omfatter ...
 20. Om utvalg for helse og sosial

  > Politikk > Bystyret > Bystyreutvalgene > Utvalg for helse og sosial
  04.11.2010 - Utvalget har ansvar for kommunens helse- og sosialpolitikk, mellom annet områdene barneverntjeneste ... , jordmortjeneste, barneverntjenesten, Barnevernvakten og Utekontakten), Etat for tjenester til utviklingshemmede ...