1. Klage på helse- og barneverntjenester

  > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Åpenhet > Pasientrettigheter
  Dersom du er misfornøyd med et vedtak du har fått om barneverntjenester, har du rett til å klage ...
 2. Arna og Åsane barneverntjeneste, avd. Samnanger

  > Om kommunen > Avdelinger
 3. Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger

  > Om kommunen > Avdelinger
 4. Barneverntjenesten i Arna og Åsane

  > Om kommunen > Avdelinger
 5. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad

  > Om kommunen > Avdelinger
 6. Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda

  > Om kommunen > Avdelinger
 7. Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

  > Om kommunen > Avdelinger
 8. Barnevernet

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  spesielt barnevernloven § 4-12 som regulerer omsorgsovertakelse: Lov om barneverntjenester § 4-4, 5. ledd ...
 9. Bosetting og oppfølging av enslige, mindreårige flyktninger

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  enslige mindreårige flyktninger spesielt. Vertsfamilien har fast kontaktperson i Barneverntjenesten for ...
 10. Velkommen til bergensskolen

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  barneverntjenesten. Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Hos Barne- og ...
 11. Tilsyn med barn i fosterhjem

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Fosterhjem
  Tilsynspersonen skal være uavhengig fra barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I ...
 12. Skolehelsetjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Helsetjenester for barn og unge > Helsestasjon
  , fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Disse kan også henvise til psykisk helsevern i ...
 13. Bli støttekontakt

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Støttekontakt
  med frivillige organisasjoner. Det er vurderingskontorene, barneverntjenestene og sosialtjenestene som ...
 14. Hjelp til veteran

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Livskriser
  barneverntjenesten. For direkte kontakt - telefon 55 97 01 00. Mer informasjon om tjenestene på nett. ...
 15. Bekymringsmelding til barnevernet

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  eller henvende deg personlig, kontakt barneverntjenesten der barnet bor: Arna og Åsane Bergenhus og ...
 16. Rådgivning ved bekymring for gravide og familier med barn 0-3 år

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  barneverntjenesten barnehager (kommunale, private og åpne) helsestasjon legetjenester psykisk helsetjeneste i ...
 17. Fra barneverntjenesten til NAV

  > Hva skjer > Tema > Sømløst forløp unge > Sømløse forløp
  09.01.2018 - Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å ...
 18. Årsrapporter 2017 for Barneverntjenesten

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2017 > Resultatenhetene
  16.04.2018 - Vedlegg pdfÅrsrapport 2017 - Barneverntjenesten for Enslige Mindreårige Flyktninger [98 Kb ...
 19. Antall saker per kontaktperson i barneverntjenesten

  > Politikk > Budsjett > Budsjett 2020 > Budsjettekniske spørsmål
  10.12.2019 - SPØRSMÅL 57: Ber om en oversikt over hvor mange saker hver kontaktperson i barneverntjenesten har i ... Barneverntjenesten er organisert i fire byområder og en byomfattende barneverntjeneste for enslige ...
 20. Har fått status for helse- og barneverntjenester

  > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  22.09.2020 - Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til ... Ung Arena. Den gjør også rede for barneverntjenestens arbeid med meldinger, undersøkelser og tiltak ...