1. Fra barneverntjenesten til NAV

  > Hva skjer > Tema > Sømløst forløp unge > Sømløse forløp
  09.01.2018 - Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å ...
 2. Årsrapporter 2017 for Barneverntjenesten

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2017 > Resultatenhetene
  16.04.2018 - Vedlegg pdfÅrsrapport 2017 - Barneverntjenesten for Enslige Mindreårige Flyktninger [98 Kb ...
 3. Antall saker per kontaktperson i barneverntjenesten

  > Politikk > Budsjett > Budsjett 2020 > Budsjettekniske spørsmål
  10.12.2019 - SPØRSMÅL 57: Ber om en oversikt over hvor mange saker hver kontaktperson i barneverntjenesten har i ... Barneverntjenesten er organisert i fire byområder og en byomfattende barneverntjeneste for enslige ...
 4. Har fått status for helse- og barneverntjenester

  > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  22.09.2020 - Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til ... Ung Arena. Den gjør også rede for barneverntjenestens arbeid med meldinger, undersøkelser og tiltak ...
 5. Legger frem status for helse- og barneverntjenester

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  12.08.2020 - Ung Arena. Byrådet gjør også rede for barneverntjenestens arbeid med meldinger, undersøkelser og ...
 6. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for barn og familie > Om oss
  09.06.2020 - Etat for barn og familie har ansvar for barneverntjenester, barne- og familietjenester ... familie har ansvar for: Kommunens barneverntjenester Kommunens barne- og familietjenester, som omfatter ...
 7. Ikke koronastengte tjenester for barn og unge

  > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  11.09.2020 - Barneverntjenestene, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, barneverninstitusjoner, tilbudet til ... Jaffery. Dette gjelder barneverntjenestene, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, og tilbudet til psykisk ...
 8. Om utvalg for helse og sosial

  > Politikk > Bystyret > Bystyreutvalgene > Utvalg for helse og sosial
  04.11.2010 - Utvalget har ansvar for kommunens helse- og sosialpolitikk, mellom annet områdene barneverntjeneste ... , jordmortjeneste, barneverntjenesten, Barnevernvakten og Utekontakten), Etat for tjenester til utviklingshemmede ...
 9. Legger frem oppfølging etter barnevernsrapport

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  12.08.2020 - , som tar utgangspunkt i ti særlig konfliktfylte enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen. ... undersøke ti enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen kommune. Gjennomgangen av sakene, som var spesielt ...
 10. Høring om barnevernstjenesten

  > Politikk > Bystyret > Bystyreutvalgene > Siste nytt
  23.06.2020 - funnene i rapporten? Hva er veien framover? På hvilken måte arbeider barneverntjenesten etter begrepene ...
 11. Åpen dør hos helsesøster

  > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Bergenseren > Reportasjer
  25.11.2016 - barneverntjenesten, barnevernvakten og helsestasjonen alltid deltar. I tillegg kan psykolog, familievernkontor og ...
 12. Slik jobber barnevernet for barnets beste

  > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Bergenseren > Reportasjer
  06.09.2018 - Hvert år kommer det inn mer enn 2.500 bekymringsmeldinger til Barneverntjenesten i Bergen. Det kan ...
 13. Årsrapporter 2018 for Etat for barn og familie

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2018 > Resultatenhetene
  16.04.2019 - [207 Kb] pdfÅrsrapport 2018 - Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger [237 Kb ...
 14. Årsrapporter 2019 for resultatenheter i Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2019 > Resultatenhetene
  13.05.2020 - Barneverntjenesten Arna og Åsane [368.04 kB] pdfÅrsrapport 2019 - Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad [213.84 kB ...
 15. Opplæring i utvalg for helse og sosial

  > Politikk > Bystyret > For folkevalgte > Aktiviteter og opplæring > Utvalg for helse og sosial
  08.01.2020 - omsorgstjenestene, sosialtjenesten og barneverntjenesten. I tillegg ble det gitt en orientering om etatene og ...
 16. 30 år for barn i kriser

  > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Bergenseren > Reportasjer
  30.11.2017 - den ordinære barneverntjenesten går av vakt, tar Barnevernvakten over, sier Joachim Bjerkvik ...
 17. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Avlastning støttekontakt i Arna og Åsane > Om oss
  09.06.2020 - (barneverntjenesten, psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, sosialtjenesten eller tjeneste for utviklingshemmede) som ...
 18. Storsatsing på barnevernet i Bergen

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  31.05.2018 - kommunens barneverntjeneste, sier etatsdirektør for Etat for barn og familie, Marianne Kildedal. Tiltakene ...
 19. Ingen avvik på sykehjemmene, to avvik i barnevernet

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  22.03.2018 - Det ble funnet to avvik ved tilsynet av barneverntjenesten i Årstad, mens det ikke ble funnet avvik ...
 20. Komite for helse og sosial avholdt 13. mai sitt årlige møte med innkalling av kommunale resultatenheter

  > Politikk > Bystyret > For folkevalgte > Aktiviteter og opplæring > Utvalg for helse og sosial
  14.05.2019 - botjenester 13052019 [195 Kb] pdfFonnes Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda mai 2019 [212 Kb] pdfHerfindal ...