1. Klage på helse- og barneverntjenester

  > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Åpenhet > Pasientrettigheter
  Dersom du er misfornøyd med et vedtak du har fått om barneverntjenester, har du rett til å klage ...
 2. Bosetting og oppfølging av enslige, mindreårige flyktninger

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  enslige mindreårige flyktninger spesielt. Vertsfamilien har fast kontaktperson i Barneverntjenesten for ...
 3. Bli støttekontakt

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Støttekontakt
  med frivillige organisasjoner. Det er vurderingskontorene, barneverntjenestene og sosialtjenestene som ...
 4. Barnevernet

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  spesielt barnevernloven § 4-12 som regulerer omsorgsovertakelse: Lov om barneverntjenester § 4-4, 5. ledd ...
 5. Tilsyn med barn i fosterhjem

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Fosterhjem
  Tilsynspersonen skal være uavhengig fra barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I ...
 6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Helsestasjon
  barneverntjenesten. Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har ...
 7. Hjelp til veteran

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Livskriser
  barneverntjenesten. For direkte kontakt - telefon 55 97 01 00. Mer informasjon om tjenestene på nett. ...
 8. Rådgivning ved bekymring for gravide og familier med barn 0-3 år

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Bekymringsmelding til barnevernet
  barneverntjenesten barnehager (kommunale, private og åpne) helsestasjon legetjenester psykisk helsetjeneste i ...