1. Plan for habilitering og rehabilitering

  > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om enkeltplaner > Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet
  22.04.2020 - “Mestring og medvirkning“ er Bergen kommunes handlingsplan for habilitering og rehabilitering. ... Handlingsplan for habilitering og rehabilitering i Bergen kommune 2018-2021 ble vedtatt 23 ...
 2. Prosjekt «Rehabilitering i institusjon»

  > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Hva skjer?
  24.05.2018 - Fysioterapeuter i Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergenhus og Årstad har ledet et ... eksempel kvalitetsindikatorer innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Rehabilitering på sykehjemmene ...
 3. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for helsetjenester > Om oss
  11.06.2020 - , øyeblikkelig hjelp, habilitering og rehabilitering, samt myndighetsoppgaver innenfor flere lovverk. ... , fastlegeordningen, smittevern, migrasjonshelse, friskliv og mestring, habilitering og rehabilitering og ...
 4. Årsrapporter 2019 for resultatenheter i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2019 > Resultatenhetene
  13.05.2020 - Enheter under Etat for helsetjenester pdfÅrsrapport 2019 - Habilitering og rehabilitering Arna og ...
 5. Årsrapporter 2017 for helsetjenester

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2017 > Resultatenhetene
  10.04.2018 - ] pdfÅrsrapport 2017 - Øyeblikkllig hjelp døgnenhet [89 Kb] pdfÅrsrapport 2017 - Habilitering og ...
 6. Årsrapporter 2018 for Etat for helsetjenester

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2018 > Resultatenhetene
  17.04.2019 - Fengselshelsetjenesten [383 Kb] pdfÅrsrapport 2018 - Habilitering og rehabiliteringstjenester i Arna og Åsane [238 Kb ...
 7. Ny fagprosedyre om barn med motoriske vansker publisert på Helsebiblioteket

  > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Hva skjer?
  06.05.2020 - Fagprosedyren er en del av et toårig prosjektsamarbeid mellom Habiliterings – og rehabiliteringstjenesten i ...
 8. Åpningstider i sommer

  > Hva skjer > Tema > Koronavirus > Kommunens tjenester > Samleoversikt reduserte tilbud
  12.03.2020 - rehabilitering Ergo- og fysioterapeuter har gradvis og kontrollert gjenåpnet sin virksomhet. Habiliterings- og ...
 9. Referanser

  > Hva skjer > Tema > Sømløst forløp unge > Om retningslinjen
  16.01.2018 - om mestring. Helsedirektoratet (2015) Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og ...
 10. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Arna og Åsane > Om oss
  11.06.2020 - . Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i Bergen ...
 11. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergenhus og Årstad > Om oss
  11.06.2020 - . Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i Bergen ...
 12. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fana og Ytrebygda > Om oss
  11.06.2020 - . Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i Bergen ...
 13. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg > Om oss
  11.06.2020 - . Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i Bergen ...
 14. Om utvalg for helse og sosial

  > Politikk > Bystyret > Bystyreutvalgene > Utvalg for helse og sosial
  04.11.2010 - (inkl. Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, Bergen legevakt, Helsevernenheten ...
 15. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > Frisklivs- og mestringssenter > Om oss
  16.06.2020 - for hørselshemmede Sosionomfaglig rådgivning rettet mot habilitering og rehabilitering (bydelsvis ...
 16. Helse og omsorg

  > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  06.02.2013 - ergoterapeuter er knyttet til fysio - og ergoterapitjenesten som har ansvar for habilitering og rehabilitering av ...
 17. Vedtok plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

  > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om enkeltplaner > Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet
  22.04.2020 - re-/habiliteringstjenester. Bystyrets vedtak er i samsvar med komiteens innstilling med unntak av ett punkt om å sikre at ...
 18. "Bergen Barn" - et forskningsprosjekt om fysioterapeuters praksis til spedbarn i Bergen kommune

  > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Hva skjer?
  25.06.2020 - bedre helsetjenester i kommunene. Spesialfysioterapeut Hege Handeland i Habiliterings –og ...
 19. Informasjon vedr Korona-situasjonen

  > Hva skjer > Tema > Personalrommet
  12.03.2020 - skole og barnehager fra habiliterings- og rehabiliteringstjenesten (fysioterapi) [119.19 kB] pdfSkriv om ...
 20. Ny etat peker ut ny retning

  > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  21.02.2020 - til Etat for barn og familie i løpet av våren. Habilitering og rehabilitering for voksne og eldre ...