1. Logopedhjelp for voksne

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Voksenopplæring > Grunnskole for voksne
  Voksne med behov for habilitering og rehabilitering kan få hjelp av logopeder ved ...
 2. Tilbud hos synspedagog for voksne

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Voksenopplæring > Grunnskole for voksne
  habilitering og rehabilitering etter sykdom eller skade. Dersom det er vanskelig for deg å bruke digitalt ...
 3. Kommunale tilbud til kreftrammede

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Tilbud til kreftrammede
  Ergo- og fysioterapitjenesten har fra 1.januar 2018 skiftet navn til Habiliterings- og ...
 4. Hoftesterk - trening etter hofte- eller lårhalsbrudd

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Fysioterapi
  bydel for mer informasjon: Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten Arna Åsane Postadresse ...
 5. Utlån av hjelpemidler

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  for å få hjelp til funksjonsvurdering og søknad om hjelpemidler: Habiliterings- og ...
 6. Individuell plan og koordinerende enhet

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Friskliv og mestring
  koordinator eller individuell plan, kan du kontakte Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ...
 7. Rådgivning ved bekymring for gravide og familier med barn 0-3 år

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  , habilitering, nav). ...
 8. Fallforebyggende tilbud til hjemmeboende eldre - Trygg på to bein

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Friskliv og mestring
  Er dette noe for deg eller noen i familien? For mer informasjon, ta kontakt med habiliterings- og ...
 9. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Rusavhengighet > Hjelp ved rusavhengighet
  habilitering og rehabilitering LAR-forskriften ...
 10. Rehabilitering etter kreftbehandling

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Tilbud til kreftrammede
  habilitering/rehabilitering og rekreasjon til funksjonshemmede og syke. Det tilbys aktiviteter som sirkeltrening ...
 11. Psykiske helsetjenester i kommunen

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Helsetjenester for barn og unge > Psykisk helse
  habilitering og rehabilitering Retningslinjer Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver ...
 12. Helsetjenester i hjemmet til utviklingshemmede

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  Forskrifter Forskrift om habilitering og rehabilitering Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene ...
 13. Ergo- og fysioterapeut

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Fysioterapi
  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om pasientjournal ...
 14. Helsetjenester i fengsel

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  medisinutdeling vaksinasjon henvisning til spesialisthelse og psykolog akutt hjelp og rehabilitering/habilitering ...
 15. Tilbud til kreftrammede og pårørende

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Friskliv og mestring
  brukerrettigheter Forskrifter Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ...
 16. Hjemmesykepleie

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Hjemmesykepleie
  Forskrifter Forskrift om habilitering og rehabilitering Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene ...