1. NAV sosialtjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ... NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene ...
 2. Kvalifiseringsprogrammet i NAV

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal ... NAV-kontoret. Kvalifiseringsprogrammet er 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil et år. NAV kan ...
 3. Arbeidslivskriminalitet

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Næring > Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet
  Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. Kemneren, NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten ... Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og Kemneren ...
 4. NAV Bergenhus

  > Om kommunen > Avdelinger
 5. NAV Årstad

  > Om kommunen > Avdelinger
 6. NAV Bergen nord

  > Om kommunen > Avdelinger
 7. NAV Bergen sør

  > Om kommunen > Avdelinger
 8. NAV Bergen vest

  > Om kommunen > Avdelinger
 9. NAV Bergen vest - tjenestested Spelhaugen

  > Om kommunen > Avdelinger
 10. Utlån av hjelpemidler

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  det Bergen kommune som låner ut, mens andre låner du hos NAV. ... ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering ...
 11. Fastlege

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en ... brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge ...
 12. Hjelp til veteran

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Livskriser
  . Kontakt: Gunn Strand, gunn.strand@nav.no / tlf. 907 03 355 Guri Hammervold Johansen ...
 13. Klage på trekk i lønn - Utleggstrekk

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Skatt og avgift > Betaling av skatt
  arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss. ...
 14. Midlertidig botilbud

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Midlertidig botilbud
  bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. ... å skaffe seg en varig bolig. Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig ...
 15. Økonomisk støtte til kreftrammede

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Tilbud til kreftrammede
  NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne. Du kan bestille time til rådgivning på ...
 16. Navneet Kaur

  > Om kommunen > Ansatte
  Assistent barnehage ved Eldsbakkane barnehage
 17. Pablo Navarro

  > Om kommunen > Ansatte
 18. Kjartan Navarsete

  > Om kommunen > Ansatte
 19. Kari Nævdal

  > Om kommunen > Ansatte
 20. Kjetil Nævdal

  > Om kommunen > Ansatte