1. NAV sosialtjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ... NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene ...
 2. Kvalifiseringsprogrammet i NAV

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal ... Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet ...
 3. Arbeidslivskriminalitet

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Næring > Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet
  Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. Kemneren, NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten ... Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og Kemneren ...
 4. Utlån av hjelpemidler

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  det Bergen kommune som låner ut, mens andre låner du hos NAV. ... ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering ...
 5. Fastlege

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en ... brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge ...
 6. Midlertidig botilbud

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Midlertidig botilbud
  bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. ... å skaffe seg en varig bolig. Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig ...
 7. Klage på trekk i lønn - Utleggstrekk

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Skatt og avgift > Betaling av skatt
  arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss. ...
 8. NAV Bergenhus

  > Om kommunen > Om kommunen - Avdelinger
 9. NAV Årstad

  > Om kommunen > Om kommunen - Avdelinger
 10. NAV Bergen nord

  > Om kommunen > Om kommunen - Avdelinger
 11. NAV Bergen sør

  > Om kommunen > Om kommunen - Avdelinger
 12. NAV Bergen vest

  > Om kommunen > Om kommunen - Avdelinger
 13. NAV Bergen vest - tjenestested Spelhaugen

  > Om kommunen > Om kommunen - Avdelinger
 14. Navneet Kaur

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte
  Assistent ved Eldsbakkane barnehage
 15. Pablo Navarro

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte
 16. Kjartan Navarsete

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte
 17. Kari Nævdal

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte
 18. Kjetil Nævdal

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte
 19. Kari Nævdal Dahle

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte
 20. Alette Navràtil Lihaug

  > Om kommunen > Om kommunen - Ansatte