1. NAV-kontora i Bergen stenger publikumsmottak

  > Hva skjer > Tema > Koronavirus > Siste nytt
  15.03.2020 - Bergen kommune og NAV Vestland har som følgje av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte ... , seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. For å unngå altfor stor pågang, ønskjer vi at ...
 2. Navneliste med arkivreferanser

  > Hva skjer > Tema > Bergen byarkiv forteller > Finn arkivmateriale > Arkiver fra 2. verdenskrig
  22.04.2020 - Nederst i artikkelen kan du laste ned liste med navn på personene i Motstandsarkivet som har egne ...
 3. Planlegger fremtidens NAV

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  29.08.2018 - Byrådet vil etablere fremtidens NAV i Bergen. Færre kontorer og enklere tilgang til tjenestene, er ... skjedd en stor utvikling i samfunnet siden de første NAV-kontorene ble etablert i 2006. Behovet for å ...
 4. Norheim barnehage endrer navn

  > Hva skjer > Barnehage og skole
  03.07.2019 - Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage. – Årsaken er at vi ønsker at navnet vårt ... Torsdag 27. juni vedtok Byrådet navnebyttet for Olsvik-barnehagen som åpnet dørene for første gang ...
 5. Fra barneverntjenesten til NAV

  > Hva skjer > Tema > Sømløst forløp unge > Sømløse forløp
  09.01.2018 - Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å ...
 6. Legger frem kunnskapsgrunnlag for NAV sosialtjeneste 2019

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  20.05.2020 - nedgang i ungdomsgruppen blant annet som følge av at det er etablert ungdomsoppfølging ved alle NAV ...
 7. Har gitt navn til nye adresseparseller

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Bymiljø
  11.03.2020 - Byrådet har vedtatt navn på nye adresseparseller i Åsane, Laksevåg, Fana og Ytrebygda. ... navnene i denne saken er registrert med vedtatt skrivemåte i Sentralt Stedsnavnregister. Saken har derfor ...
 8. Går inn for å fikse nåværende rådhus

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Økonomi og administrasjon
  31.01.2019 - Betongeksperter mener Rådhuset med nødvendige tiltak kan leve i minst 50 nye år. Byrådet går derfor inn for å fortsette rehabiliteringsprosjektet som planlagt.
 9. Endrer navn på barnehage i Olsvik

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Barnehage og skole
  19.06.2019 - Byrådet har vedtatt at Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage. ... Navnetbyttet kom etter initiativ fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI). Navnet ...
 10. Gir Granebo-Radiostasjon naturbarnehage nytt navn

  > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Barnehage og skole
  20.12.2018 - Byrådet har vedtatt at barnehagen bytter navn til Fløyfjellet naturbarnehage. ... Bakgrunnen for byttet er et ønske om at barnehagen skal få et mer beskrivende navn i forhold til ...
 11. Årsrapporter 2017 for NAV kommune sosialtjeneste

  > Om kommunen > Årsmeldinger > 2017 > Resultatenhetene
  10.04.2018 - Vedlegg pdfÅrsrapport 2017 - NAV Arna sosialtjeneste [97 Kb] pdfÅrsrapport 2017 - NAV Bergenhus ...
 12. Enhet for kulturformidling og deltakelse har skiftet navn til Kulturetaten

  > Hva skjer > Kultur og idrett
  07.05.2020 - Avdelingen ble opprettet i 2017, og har nå fått nytt navn og ny e-postadresse . Organisering og ...
 13. Mer enn 500 navneforslag til ny gang- og sykkelbro

  > Hva skjer > Bymiljø
  24.08.2018 - Engasjementet har vært stort etter at Miljøløftet inviterte til navnekonkurranse for den nye ... bybane, park og bystrand. Bergensere – legg hodene sammen og send inn mange gode navneforslag, oppfordret ...
 14. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > NAV Bergen vest > Om oss
  09.06.2020 - Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV ... NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud ...
 15. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > NAV Bergen sør > Om oss
  09.06.2020 - Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV ... NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud ...
 16. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > NAV Bergen nord > Om oss
  09.06.2020 - Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV ... NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud ...
 17. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > NAV Bergenhus > Om oss
  09.06.2020 - Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV ... NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud ...
 18. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > NAV Bergen vest - tjenestested Spelhaugen > Om oss
  09.06.2020 - Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV ... NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud ...
 19. Om oss

  > Om kommunen > Avdelinger > NAV Årstad > Om oss
  09.06.2020 - Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV ... NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud ...
 20. Hva skal sykkelbiblioteket hete?

  > Hva skjer > Kultur og idrett
  31.08.2020 - bibliotek, og nå trenger det et navn. ... Se video lengre ned i saken, og send inn navneforslaget ditt her: Minibiblioteket kjører for tiden ...