1. NAV-kontora i Bergen kommune stenger publikumsmottaket mandag 16. mars og inntil vidare

    > Hva skjer > Tema > Presserom > Pressemeldinger
    Bergen kommune og NAV Vestland har som følgje av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte ... , seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. For å unngå altfor stor pågang, ønskjer vi at ...
  2. Kim Friele får skulptur i sentrum

    > Hva skjer > Tema > Presserom > Pressemeldinger
    staver navnet K-I-M. Benkene er en referanse til at Karen-Christine "Kim" Friele i sin ungdom satt på en ...