1. Barnevernet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernet skal sikre at barn og unge som har det vanskelig, får hjelpen og omsorgen de trenger ...
 2. Klage på barnevernstjenester

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Innbyggerrettigheter > Pasientrettigheter
  Dersom du er misfornøyd med oppfølgingen du har fått fra barnevernet, har du rett til å klage. Det ...
 3. Bekymringsmelding til barnevernet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  eller henvende deg personlig, kontakt barneverntjenesten der barnet bor: Arna og Åsane Bergenhus og ...
 4. Bosetting og oppfølging av enslige, mindreårige flyktninger

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernet mottar og bosetter enslige mindreårige barn og ungdommer som kommer til Bergen kommune ...
 5. Besøkshjem - avlastning til familier

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  med hjelpetiltak fra barnevernet. Ønsker du å søke avlastning? Les mer om avlastning. ...
 6. Tilsyn med barn i fosterhjem

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Fosterhjem
  for at barnets erfaringer og synspunkter formidles til barnevernet. ...
 7. Rekruttering av fosterforeldre

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Fosterhjem
  Har du og din familie lyst til å bli fosterforeldre? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernet ...
 8. Hjelpetjenester for barn og unge

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  ) Barnevernet Barnevernstjenesten i Arna og Åsane Barnevernstjenesten i Bergenhus og Årstad Barnevernstjenesten ...
 9. DUE, et bo- og nærmiljøtiltak for ungdom

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  i institusjon. Trenger videre oppfølging etter endt opphold i barnevernstiltak, institusjon eller ...
 10. Tiltak for mulige ofre for menneskehandel

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Vold og overgrep
  gang umiddelbare tiltak, som inkluderer melding til videre til politi og barnevern eller barnevernvakt ...
 11. Tvangsekteskap

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  Både barnevern og politi har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom det er ...
 12. Kjønnslemlestelse

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Helsestasjon og skolehelsetjeneste
  Både barnevern og politi har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom det er ...
 13. Familieråd

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Familier i kontakt med barnevernet, kan når som helst be om å få prøve familieråd. ...
 14. Hjelp til deg som utøver vold

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Vold og overgrep
  , konflikter eller kriser i familien. Klikk her for å finne mer informasjon om familievernkontor. Barnevernet ...
 15. Hjelp til deg som er utsatt for vold

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Vold og overgrep
  de best kan møte barnet det gjelder. Tjenesten samarbeider med blant annet barnevern, sosialtjeneste ...
 16. Forebygging av selvmord og selvskading hos barn og unge

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  vanskeligheter, enten overfor politi, skole eller barnevern. Foreldre kan oppleve fortvilelse, frustrasjon og ...
 17. Tidlig Ute - alternativ til straff for unge som blir pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Rusavhengighet > Forebygging
  med skole, praksis og arbeid Bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, eksempelvis NAV, barnevern ...
 18. Bli støttekontakt

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Tilrettelagt fritid
  med frivillige organisasjoner. Det er vurderingskontorene, barneverntjenestene og sosialtjenestene ...
 19. Søke om støttekontakt

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Tilrettelagt fritid
  barnevernstjenesten, sosialtjenesten og vurderingsenhetene. Er du i kontakt med barnevernstjenesten eller ...
 20. Sammen på vei (Familie for første gang)

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Jordmor og svangerskapsomsorg
  være mødre som selv har opplevd omsorgssvikt, som har egen erfaring med barnevernstjenesten, som har ...