Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune samarbeider med ulike aktører om en rekke arbeids-, aktivitets- og utdanningstilbud for personer med psykiske lidelser. Du finner mer informasjon om tilbud ved å følge lenkene til nettsidene under.

Tiltakene som gjelder arbeid, søkes inn gjennom lokalt NAV-kontor.

Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF as) er en kommunal bedrift med flere ulike tilbud innen rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og sosiale eller rusrelaterte problemer. Les mer om tilbudene i Alf as

Galleri VOX
Fretex driver et atelier for kunstnerisk arbeid for personer som er uføre på grunn av en psykisk lidelse. De driver også et kunstgalleri på Nordnes, for utstilling og salg av kunst. Les mer om Galleri VOX

Voksenopplæring
Bergen kommune driver voksenopplæringstilbud innen grunnskolens område.
Les mer om Voksenopplæringen

Fontenehuset Bergen et et tilbud om arbeid og arbeidstrening. Huset bygger på en internasjonal modell og har stor grad av brukerstyring.
Les mer om Fontenehuset 

Bergen katedralskole, Avdeling Kyrre er et individuelt tilpasset skoletilbud for unge med psykiske vansker som trenger å fullføre hele, eller deler av videregående opplæring. Omfanget kan variere fra 2 til 22 timer per uke. Her kan du også oppnå studiekompetanse. Søknaden sendes direkte til skolen. 
Les mer om Avdeling Kyrre 

Individuell jobbstøtte er en kunnskapsbasert tilnærming som drives i regi av NAV. Her får mennesker med psykiske helseproblemer bistand til å skaffe og beholde vanlig, lønnet arbeid. 

Les mer om Individuell jobbstøtte - Bergen IPS