Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har som mål å sikre at yrkeshemmede og utviklingshemmede som har arbeidsevne og kapasitet, skal få er varig, tilrettelagt arbeid etter endt utdanning.

Tjenesten retter seg mot personer som har fått nedsatt sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom, skade eller lyte, og personer som av sosiale grunner har vanskelig å klare seg i et ordinært arbeidsmarked. Gruppen omfatter både personer med rett til ytelser etter folketrygden under attføring, uføretrygdede og andre yrkeshemmede.

Arbeidstilbudene har ulik form, avhengig av hvilken arbeidsevne den enkelte har.  Det kan dreie seg om varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift, arbeidspraksis i skjermet virksomhet eller arbeid med bistand, og tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter.

Det samarbeides med følgende bedrifter.

Specter Pluss A/S

Midtun Vekst AS

Nordnes Verksteder AS

Signo Dokken AS

Grønneviken AS

Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

A2G-gruppen AS

Senter for arbeidslivsforberedelse ALF AS

Kriterier og vilkår

De som gis tilbud må ha nedsatt arbeidsevne.  Det vises forøvrig til utfyllende regler fra NAV.

Om søknadsprosessen

Søknad om tilrettelagt arbeid skjer via NAV-arbeid i den bydelen der du bor.  De ulike arbeidstilbudene som kan gis er:

Arbeid med bistand

Arbeidspraksis ordinær

Arbeidspraksis skjermet

Arbeidsrettet rehabilitering