Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjektet "Orntli' arbeid"

Arbeidspraksis for unge utenfor utdanning og arbeid

Bergen kommune tilbyr arbeidspraksis for unge mellom 18 og 26 år som ikke er i arbeid eller under utdanning. Dette er en mulighet for unge arbeidsledige til å skaffe seg arbeidserfaring.

Prosjektet har fått navnet «Orntli’ arbeid» og er et samarbeid mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO. Målet er å bekjempe den økende ledigheten som er blant de aller yngste. Kommunen tilbyr inntil 150 arbeidsledige unge praksis i kommunen.

Prosjektet startet opp 1. november 2016. Prosjektet blir ledet av Bergen kommune. Kommunen har forpliktet seg å tilby hver ungdom, som deltar i prosjektet, arbeidspraksis i inntil seks måneder.

Praksisplassene er på arbeidssteder i hele kommunen. Mesteparten av plassene er i barnehager, skoler, skolefritidsordning og innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Du får tett oppfølging fra arbeidsplassen hvor du har praksis og fra koordinatorene i prosjektet.

Målet for prosjektet er at alle ungdommer som deltar etter praksisperioden skal komme over i vanlig arbeid eller starte en utdanning.

Kriterier og vilkår

Mange av praksisplassene blir tildelt gjennom NAV. Det er også anledning for unge i målgruppen å kontakte prosjektet direkte. I praksisperioden mottaker deltakerne støtte fra NAV. NAV følger også opp ungdommer som har spesielle utfordringer.

  • Du må være mellom 18 og 26 år (til og med 1991-kullet) for å være med på prosjektet.
  • Du må være uten arbeid og utenfor utdanning.
  • Du må være motivert for å gjøre en god jobb og komme deg videre i arbeid eller utdanning.
  • Skal du arbeide med barn, utviklingshemmede eller på sykehjem, er det krav om politiattest.

Om søknadsprosessen

Ønsker du å søke på en av praksisplassene, må du sende en kort søknad til prosjektet.

Det holder at du melder din interesse og gir oss informasjon om hvordan vi kan kontakte deg. Trenger vi flere opplysninger, tar vi det på telefon eller i et møte med deg.

Søknadsfrist

Du kan sende søknader hele tiden så lenge prosjektet pågår.

 

Søknad sendes til

Send en kort søknad til Orntli.Arbeid@bergen.kommune.no

 

Har du spørsmål?

Kontakt Sysselsetting

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Arbeidspraksis for unge utenfor utdanning og arbeid

Relatert informasjon