Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte har som formål å gi bistand til mennesker med økonomiske utfordringer, både enslige og familier.

For å kunne søke om økonomisk bistand må du være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og ha bodd i Bergen i tre år. Personer med fremmed nasjonalitet må ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg for å kunne søke om bistand. Vanskeligstilte under 18 år kan også søke.

Søknadsskjema fylles ut og sendes i post med nødvendige vedlegg til:

Bergen Bys legat for økonomisk vanskeligstilte
c/o Storetveitveien 142
5231 Paradis

Søknader sendes fra 1. september og senest innen 30. september. Søknadsskjema er tilgjengelig fra denne siden i denne perioden.

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

  • Bostedsattest mindre enn 3 måneder gammel. Bostedsattest kan bestilles hos Skatteetaten.

  • Ligningsattest for siste skatteoppgjør. Ligningsattest finner du i Altinn.

  • Ligningsattest for eventuell ektefelle/samboer.

Har du andre spørsmål om legatet må disse sendes skriftlig til adressen over.

Dersom du ikke kan skrive ut skjema kan du få papirskjema ved henvendelse til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Vedtekter og informasjon om styret som behandler søknadene finner du under «Kriterier og vilkår».

Kriterier og vilkår

Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte er en stiftelse, med et eget styre. Les om Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte hos Brønnøysundregistrene.

Legatet er et resultat av at 112 legater ble slått sammen i 2009 og årene etterpå, da de hadde omtrent likelydende formål og man på denne måten kunne bedre avkastningen og redusere kostnadene til administrasjon.

Styret behandler søknadene og tildeler i tråd med vedtektene. Pengesum som tildeles kvalifiserte søkere avhenger av legatets avkastninger og antall søkere.

Vedtekter og mer om legatet finner du på sidene til Lotteri og stiftelsestilsynet.

Har du spørsmål?

Kontakt Innbyggerservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 - Vi holder åpent fra 08:00 til 20:00.
Mandag og fredag: stenger kl. 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.