Gå tilbake til:
Du er her:

Skolerute - veiledende for Bergen kommune

I Bergen er ferie- og fridager som oftest felles for alle kommunale skoler og barnehager. Din barnehage eller skole kan likevel ha lagt sine planleggingsdager til andre datoer enn andre barnehager og skoler.

Oppstart og  avslutning av skoleåret kan ikke endres av den enkelte skole. Høst- og vinterferie kan heller ikke flyttes. SFO har stengt i juli måned.

På nettsiden til din barnehage eller skole finner du dine ferier og fridager.

Ferie og fridager for 2018-2019.
For året 2018-2019 kan barnehager og skoler gjøre endringer fra veiledende skolerute fram til 31. januar 2018. Deretter vil de lokale variantene bli lagt ut på nettsidene til de enkelte barnehager  og skoler.

Kriterier og vilkår

Oppstart og avslutning av skoleåret ligger fast og kan ikke endres.

Fleksibel høst- og vinterferie
Skoler som ønsker det, kan innføre fleksibel høst- og/eller vinterferie. Det betyr at elever får mulighet til å avvikle ferien sin på andre tidspunkt enn det som står i kommunens veiledende oversikt over ferier og fridager.

Fleksibel høst- og vinterferie må være vedtatt av skolens samarbeidsutvalg (SU). Skolen må da gi opplæringstilbud i den ordinære høst- og vinterferien for de elevene som søker om ferie utenom disse ukene.

Hvis skolen din har vedtatt fleksibel høst- og/eller vinterferie, må du søke om din ferie i god tid på forhånd og innenfor skolens frister. Søknad finner du på siden "Permisjon/fri fra skolen".
Tidsrommet for avvikling av fleksibel ferie kan ikke sammenfalle med eksamener og nasjonale prøver.
 

Lover og retningslinjer

Opplæringsloven § 2-2 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene.

Fordelingen av ferier og fridager skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver. Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. I tillegg kommer 6 planleggingsdager for det pedagogiske personalet.

Skolefritidsordninger og barnehager skal avsette 5 dager til planlegging og samarbeid for personalet.

Lover

Retningslinjer