Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om utsatt oppstart fra barnehageplass

Det kan søkes om permisjon eller utsatt oppstart fra tildelt barnehageplass.

Ved eventuell innvilgning av søknaden tas det forbehold om at barnehagen har ledig plass på ønsket starttidspunkt. Barnehagen kan tilby plass tidligere eller seinere enn ønsket. Takkes det nei, kan retten til denne barnehageplassen falle bort.

Kriterier og vilkår

I kommunale barnehager er kriteriene for permisjon at en av de foresatte har eller skal ha lønnet fødselspermisjon. Det kan søkes for inntil et år.

Private barnehager kan ha andre kriterier.

Om søknadsprosessen

Søknadsskjema fylles ut og leveres i barnehagen der barnet er tildelt plass.

 • For barn som allerede har plass i barnehage:
  Søknadsskjema med dokumentasjon leveres barnehagen seinest 1 måned før ønsket permisjonsperiode.
   
 • For barn som tilbys plass i barnehage:
  Det takkes ja til tilbudt plass, og søknad med dokumentasjon leveres barnehagen umiddelbart.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for permisjon: 1 måned før ønsket permisjonsperiode
   
 • Søknadsfrist for utsatt oppstart: permisjonssøknad leveres barnehagen når en har bekreftet at en tar i mot barnehageplassen
   

Vedlegg

Krav til dokumentasjon i kommunale barnehager:
Bekreftelse fra lege på forventet termin, evt annen relevant dokumentasjon.

Private barnehager kan ha andre krav. Ta kontakt med barnehagen.

Søknad sendes til

Barnehagen som barnet går i eller som barnet er blitt tildelt plass i.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Beslektede tjenester