Gå tilbake til:
Du er her:

Ulykker rammer mange og er et stort helseproblem. Ulykkesforebyggende arbeid er derfor blitt utpekt som et satsingsområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Etat for helsetjenester arbeider særlig med å sette fokus på ulykkesforebyggende arbeid i skoler og barnehager.

Den enkelte skole og barnehage har ansvar for å jobbe med ulykkesforebyggende arbeid med bakgrunn i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, populært kalt barnas arbeidsmiljølov. Etat for helsetjenester fører tilsyn med at denne forskriften blir etterlevd, og kan gi pålegg om å rette opp ulike forhold. Hvis forholdene er alvorlig kan Etat for helsetjenester kreve at barnehagen eller skolen stenges.