Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr et helhetlig behandlingstilbud for familier i Bergen som lever med vold. Tilbudet gis av Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) etter avtale med Bergen kommune.

Behandlingstilbud gis både til voldsutøvere og til dem som utsettes for vold i nære relasjoner.

Behandlingstilbud for voldsutøvere
Tilbudet til voldsutøvere i nære relasjoner er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Tilbudet gjelder både kvinner og menn som utøver vold enten mot partner eller mot barn. ATV tilbyr både individualterapi og gruppebehandling. Det kan også gis tilbud til voldsutøvernes familier.

Behandlingstilbud for voldsutsatte
ATV tilbyr behandling både individuelt og i grupper for kvinner, menn og barn som har blitt utsatt for vold i familien. Tilbudet forutsetter at man er bosatt i Bergen kommune. Man kan ta direkte kontakt selv, og er ikke avhengig av henvisning fra lege. Tilbudet omfatter også dem som fortsatt lever i et forhold med vold. Videre omfatter tilbudet de som tidligere har blitt utsatt for partnervold, og som trenger hjelp for å bearbeide konsekvensene volden har medført.

Barn som har levd med vold i familien kan også få hjelp ved ATV Bergen. Barn som har opplevd vold hjemme kan få hjelp til å sette ord på tanker og følelser de sliter med etter det de har opplevd, og hjelp til å plassere ansvaret for volden på riktig sted. Barn kan få tilbud om samtaler alene, sammen med familiemedlemmer, eller i gruppe med andre barn i samme aldersgruppe. Psykologene som jobber ved ATV vurderer fra sak til sak hvordan de best kan møte barnet det gjelder.

Tjenesten samarbeider med blant annet barnevern, sosialtjeneste, Krisesenteret for Bergen og omegn og legetjenester.
Bergen kommune og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet samarbeider om finansieringen av tilbudet. 

Pris

Voldsutsatte
Behandlingen er gratis. 

Voldsutøvere
Egenandelen er 300 kroner per individuelle time og 2000 kroner per halvår i gruppeterapi.
Klienter med en årsinntekt under 3G (3 x grunnbeløpet i folketrygden) vil få gratis behandling.
 

Kriterier og vilkår

Ved ventelister vil familier med barn prioriteres.

Om søknadsprosessen

ATV Bergen tar i mot klienter som henvender seg selv eller henvises fra faglige instanser. Ta kontakt med ATV Bergen, på telefon 55 60 31 99 hverdager kl.08.30-15.30.

Alle henvendelser registreres og følges opp, og du vil få en tilbakemelding så snart som mulig. Det er også fullt mulig å kontakte ATV Bergen anonymt.
 

Lover og retningslinjer

Tilbudet er ikke lovpålagt.