Gå tilbake til:
Du er her:

Barnevernstjenesten mottar og bosetter enslige mindreårige barn og ungdommer som kommer til Bergen kommune. Barnevernstjenesten tilbyr ulike tiltak. Tiltakene avhenger av barnets modenhet, alder og behov.

Fosterhjem
Et godt fosterhjem er et foretrukket omsorgs - og integreringstiltak for de fleste enslige mindreårige flyktninger. Det er behov for flere fosterhjem. Ta kontakt med Bufetat dersom du vurderer å bli fosterhjem.

Barnevernsinstitusjoner
Bergen kommune har to utredningsinstitusjoner der barna bor i 3-6 måneder. Her kartlegger barneverntjenesten hvilke tiltak som passer for hver enkelt, og her begynner barnet å bli kjent med sine framtidige fosterfamilier når dette er valgt som omsorgsløsning.
I tillegg har kommunen tre barnevernsinstitusjoner der noen barn kan bo over lengre tid. Her bor barna fordi de ikke selv ønsker fosterhjem, eller at barneverntjenesten vurderer at barnet har mer behov for rammene en omsorgsinstitusjon kan gi. Kommunenes barneverninstitusjoner for enslige mindreårige er små, og skal i størst mulig grad ligne et familiehjem.

Bofellesskap og kollektiver
Barnevernstjenesten driver flere bofellesskap og kollektiver. Noen av disse er delvis bemannet, mens andre blir fulgt opp av egne oppfølgingsteam.  Kollektivene er små. Tre eller fire unge deler en leilighet, men de har separate husholdninger. Dette tilbudet gis til de eldste og mest uavhengige ungdommene.

Hybler med oppfølging
Noen unge er klar for å bo på hybel når de kommer til Bergen. De fleste hybelboerne har bodd i andre tiltak før de flytter for seg selv. Alle ungdommer som bor i hybel, får støtte fra miljøterapeuter i oppfølgingsteam.