Gå tilbake til:
Du er her:

Metoden HKH (Hurtig kartlegging og handling) bygger på metoden RAR (Rapid assessment and response) utviklet av Verdens helseorganisasjon. Stiftelsen Bergensklinikkene har på bestilling fra Bergen kommune oversatt og utviklet metoden i nært samarbeid med Utekontakten i Bergen. Metodens styrke er mulighet for hurtig belysning av ett eller flere problemområder. Formålet er en handlingsplan med konkrete forslag til håndtering av de aktuelle funnene.

Pris

Oppdragsgiver vil bli belastet kostnader ved evt. leie av eksterne møterom samt trykking av rapport.

Kriterier og vilkår

Metoden er rettet mot kommunale tjenester og/eller andre instanser og utvalg som ønsker å kartlegge en sosial problemstilling i eget lokalmiljø, eksempelvis utviklingen i et ungdomsmiljø en er bekymret for.

Gjennomføringen av kartlegging skjer i tett samarbeid med oppdragsgiver. Det beregnes cirka seks måneder fra kartleggingens oppstart og til oppdragsgiver mottar ferdig rapport med handlingsplan.

Om søknadsprosessen

Send forespørsel til: Utekontakten@bergen.kommune.no.

Utekontakten vil vurdere hver enkelt henvendelse ut fra kapasitet og relevans.

Vedlegg