Gå tilbake til:
Du er her:

Feltarbeiderne ved Utekontakten oppsøker ungdom på ulike skoler, og i Bergen sentrum. Dette skjer på dagtid, kveld og natt. Feltarbeiderne etablerer kontakt og bygger allianser med risikoutsatte unge der formålet er å avdekke hjelpebehov, motivere til endring og sikre den enkelte videre oppfølging hos relevante hjelpeinstanser. I tillegg samles kunnskap om målgruppenes levekår og livssituasjon, og relevante tiltak foreslås.

Målgruppen er

  • Utsatte enkeltungdommer og ungdomsgrupper i alderen 13 til 18 år.
  • Unge på risikoutsatte arenaer under 25 år.

Tjenesten er gratis.

For mer informasjon, eller dersom du vil etterlyse en ungdom du tror oppholder seg i miljøer Utekontakten oppsøker, kontakt:

Renate Trellevik / avdelingsleder
Tlf. 55 56 86 41
E-post:  renate.trellevik@bergen.kommune.no

Roy Juvik / avdelingsleder
Tlf. 55 56 86 45
E-post: roy.juvik@bergen.kommune.no

Utekontaktens vakttelefon:
Tlf. 977 40 533