Gå tilbake til:
Du er her:

Alle barn som bor i fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem i Bergen skal ha en tilsynsperson. Tilsynspersonen skal passe på at barnet har det bra og blir godt nok ivaretatt i fosterhjemmet. 

Tilsynspersonene skal også sørge for at barnets erfaringer og synspunkter formidles til barneverntjenesten. Tilsynspersonen skal skrive rapport etter hvert besøk hos barnet. 

Den som har tilsynsansvar skal besøke barnet minst fire ganger i året. Hvis barnet har det bra i fosterhjemmet, kan barneverntjenesten bestemme at tilsynspersonen bare skal besøke barnet to ganger i året. Da må barnet være 15 år, ha bodd i fosterhjemmet i mer enn to år og selv være enig i avgjørelsen. 

Tilsynspersonen skal være uavhengig overfor barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I Bergen kommune er ansvaret for tilsyn med barn i fosterhjem underlagt Avdeling for tilsyn med barn i fosterhjem, under helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kriterier og vilkår

Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt som tilsynsperson for barnet. Barnet skal vite at tilsynspersonen også kan kontaktes utenom besøkene hvis det er spørsmål eller eventuelle problemer i forhold til barneverntjenesten eller fosterhjemmet.

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis anledning til å uttale seg. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

Om søknadsprosessen

Når det er fattet vedtak om at et barn skal bo i fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem, utnevner Avdeling for tilsyn med barn i fosterhjem en tilsynsperson. 

Ta kontakt med:
Avdelingsleder Alice Myren: 40 80 28 58/55 56 27 31
Ass.leder: Linda Øye: 40 80 28 59/55 56 27 32

Lover og retningslinjer

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.