Gå tilbake til:
Du er her:

Barnevernet mottar og bosetter enslige mindreårige barn og ungdommer som kommer til Bergen kommune. Barnevernet tilbyr ulike tiltak. Tiltakene avhenger av barnets modenhet, alder og behov.

Fosterhjem
Fosterhjem er foretrukket som omsorgs - og integreringstiltak for de yngste enslige mindreårige flyktningene. For ungdom over 15 kan fosterhjem være aktuelt, men vanligvis velger de seg andre løsninger. Det er behov for flere fosterhjem. Ta kontakt med Bufetat dersom du vurderer å bli fosterhjem.

Barnevernsinstitusjoner
Bergen kommune har egne barnevernsinstitusjoner for enslige mindreårige flyktninger. De fleste plassene er for yngre ungdom som ikke ønsker seg fosterhjem, eller ungdom som har bruk for tett oppfølging og et miljøterapeutisk tilbud. De fleste plassene er langtidsplasser, men man har også noen korttidsplasser som brukes til utredning og i påvente av fosterhjem eller en annen omsorgsløsning.

Kommunenes barneverninstitusjoner for enslige mindreårige er små, og skal i størst mulig grad ligne et familiehjem.

Bofellesskap og kollektiver
Barnevernet driver flere bofellesskap og kollektiver.  Kollektivene er små og bemannet på ettermiddag og natt. Tre eller fire unge deler en leilighet, men de har separate husholdninger. Dette tilbudet gis til de eldste og mest uavhengige ungdommene.

Hybler med oppfølging
Noen unge er klar for å bo på hybel når de kommer til Bergen. De fleste hybelboerne har bodd i andre tiltak før de flytter for seg selv. Alle ungdommer som bor i hybel, får støtte fra miljøterapeuter i oppfølgingsteam.