Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune gir tilbud om besøkshjem til familier som av forskjellige årsaker trenger avlastning. Dette kan for eksempel være familier som får hjelpetiltak fra barnevernet eller familier med funksjonshemmede barn.

Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn eller ungdom en eller flere helger per måned.  Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene.

Kriterier og vilkår

For å bli godkjent som besøkshjem, må man legge frem politiattest i samsvar med reglene i lov om barneverntjenester,  § 6-10

Om søknadsprosessen

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. 

Lover og retningslinjer

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Beslektede tjenester