Gå tilbake til:
Du er her:

Alle barn som bor i fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem i Bergen skal ha en tilsynsperson, som ser til at barnet har det bra og blir ivaretatt i fosterhjemmet.  Tilsynspersonene skal også sørge for at barnets erfaringer og synspunkter formidles til barnevernet. 

Den som har tilsynsansvar skal besøke barnet minst fire ganger i året, og skrive rapport etter hvert besøk. Når gjentatte tilsyn slår fast at barnet har det godt i fosterhjemmet, kan barnevernet redusere antall besøk til to ganger i året. Da må barnet være over 15 år, ha bodd i fosterhjemmet i mer enn to år og selv være enig i avgjørelsen. 

Tilsynspersonen skal være uavhengig fra barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I Bergen kommune er det helsesykepleiere ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten som fører tilsyn med fosterhjem.

Kriterier og vilkår

Barnevernet skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt som tilsynsperson. Barnet skal vite at tilsynspersonen også kan kontaktes utenom besøkene, hvis det er spørsmål eller eventuelle problemer med barneverntjenesten eller fosterhjemmet.

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis anledning til å uttale seg. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Om søknadsprosessen

Når det er fattet vedtak om at et barn skal bo i fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem, utnevner kommunen en tilsynsperson. 

Ta kontakt med:
Avdelingsleder Alice Myren: 40 80 28 58/55 56 27 31
Assisterende leder: Linda Øye: 40 80 28 59/55 56 27 32

Lover og retningslinjer

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.