Gå tilbake til:
Du er her:

Krisesenter for Bergen og omland

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for de som rammes. Hvis du trenger noen å snakke med eller et botilbud i en krisesituasjon kan du ta kontakt med krisesenteret i Bergen (telefon 55 31 50 50) som gir nødvendig hjelp. Tjenesten er gratis.

De ansatte ved krisesenteret kan tilby:

  • et menneske som lytter til det du vil fortelle
  • informasjon om rettigheter
  • råd og veiledning
  • et midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Du kan få hjelp over telefon eller ved personlig oppmøte.

Under "relatert informasjon" nede på siden, finner du blant annet den nasjonale veiviseren ved vold og overgrep, dinutvei.no.

Krisesenteret skal tilby et helhetlig bo- og omsorgstilbud, hvor ditt behov for trygghet og nødvendig hjelp av praktisk og omsorgsmessig karakter blir ivaretatt.  Vi har en lav terskel for at du i alle fall skal få "en seng for natten" og nødvendig omsorg og støtte.  Kvinner og menns overnattingsplass er atskilt i forskjellige hus.

I tillegg til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner, gir krisesenteret i Bergen også tilbud til kvinner som har vært utsatt for voldtekt, og til de som kan være utsatt for menneskehandel og tvangsekteskap.

Krisesenteret skal ha et særlig fokus på barna i familier der det utøves vold.

Bergen er vertskommune for senteret, som også gir tilbud til personer i omegnskommunene og til personer fra øvrige kommuner som midlertidig oppholder seg i Bergen.

Alle ansatte ved krisesenteret har lovpålagt taushetsplikt.

Kriterier og vilkår

Krisesenteret har opplysningsplikt til barnevernet hvis vi har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte Krisesenteret i Bergen via telefon 55 31 50 50.

Krisesenteret i Bergen har hemmelig adresse, men kontakter du krisesenteret vil det bli avtalt et møtested.

Krisesenteret i Bergen sine nettsider