Gå tilbake til:
Du er her:

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for de som rammes. Hvis du trenger noen å snakke med eller et botilbud i en krisesituasjon kan du ta kontakt med krisesenteret i Bergen (telefon 55 31 50 50) som gir nødvendig hjelp.

De ansatte ved krisesenteret kan tilby:

  • et menneske som lytter til det du vil fortelle
  • informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte etter avtale
  • et midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Krisesenteret skal tilby et helhetlig bo- og omsorgstilbud, hvor den enkeltes behov for trygghet og nødvendig hjelp av praktisk og omsorgsmessig karakter blir ivaretatt.  Virksomheten har en lav terskel for at man i alle fall skal få "en seng for natten" og nødvendig omsorg og støtte.  Kvinner og menns overnattingsplass er atskilt i forskjellige hus.

I tillegg til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner, gir krisesenteret i Bergen også tilbud til kvinner som har vært utsatt for voldtekt, og til de som kan være utsatt for menneskehandel og tvangsekteskap.

Krisesenteret skal ha et særlig fokus på barna i familier der det utøves vold.

Bergen er vertskommune for senteret, som også gir tilbud til personer i omegnskommunene og til personer fra øvrige kommuner som midlertidig oppholder seg i Bergen.

Alle ansatte ved krisesenteret har lovpålagt taushetsplikt.

Pris

Tilbudet er gratis.

Kriterier og vilkår

Krisesenteret har opplysningsplikt til barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte Krisesenteret i Bergen via telefon 55 31 50 50.

Krisesenteret i Bergen har hemmelig adresse, men kontakter du krisesenteret vil det bli avtalt et møtested.

Krisesenteret i Bergen sine nettsider