Gå tilbake til:
Du er her:

Voldtektsmottaket er åpent alle dager, 24 timer i døgnet. Dersom du er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep, kan du få medisinsk undersøkelse, støttesamtaler, kriserådgivning og annen nyttig hjelp.

Voldtektsmottaket er tilknyttet Bergen legevakt i Solheimsgaten 9, og har telefonnummer 55 55 99 50.

Kontaktinformasjon Voldtektsmottaket.

Hjelpetilbudet ved voldtektsmottaket omfatter:

Medisinsk undersøkelse og informasjon
Du kan få medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging med hensyn til blant annet smittsomme sykdommer, graviditet og skader.

Rettsmedisinsk undersøkelse og innsamling av bevismateriale 
I tilfelle rettssak seinere er det viktig at det er gjort en rettsmedisinsk undersøkelse, helst rett etter overgrepet. Slike undersøkelser kan være DNA-prøver, tester for å avdekke eventuell neddoping og fotografering av skader du er påført.

Tilbudet ved Voldtektsmottaket er ikke avhengig av at du melder saken til politiet. Uansett hva du velger å gjøre, vil du få den samme behandling, hjelp og støtte hos oss. Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det. Alle du møter har taushetsplikt. 

Støttesamtaler og kriserådgivning 
Erfaring viser at det er gunstig å ta imot profesjonell rådgivning når man har vært utsatt for overgrep. Voldtektsmottaket tilbyr psykososial støtte og kan henvise til videre behandling. Kriserådgivningen er også et tilbud til dine nærmeste om du ønsker det.

Trygt overnattingssted 
Føler du deg utsatt der du bor, kan voldtektsmottaket formidle trygt overnattingssted i akuttfasen..

Kontakt med bistandsadvokat
Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep har rett til gratis advokathjelp. Det kan være vanskelig å anmelde, men advokaten vil hjelpe deg og informere om hva anmeldelse vil innebære. Dersom du bestemmer deg for å anmelde,kontakter voldtektsmottaket politiet. Du har rett til å ha med deg advokat eller en person du stoler på under avhøret.

Deltakelse i samtalegruppe 
Ønsker du å treffe andre med tilsvarende opplevelser kan Voldtektsmottaket formidle kontakt med selvhjelpsgrupper. 

Tjenestene er gratis.

Kriterier og vilkår

Akuttilbudet ved voldtektsmottaket gjelder personer som bor eller oppholder seg i Bergen eller andre kommuner som hører til Helse Bergen - klikk her for å se kart.

Voldtektsmottaket er et tilbud til både kvinner og menn fra fylte 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Barn under 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vil få hjelp ved Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, for nødvendig undersøkelse og hjelp. 

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt tilbyr videre kortere psykososial oppfølging.

 

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Klage
Det er flere muligheter for å klage på dersom du er misfornøyd med oppfølgingen fra kommunehelsetjenesten.

Dersom du mener du ikke har fått behandlingen du mener du har krav på, sender du klagen til avdelingen i Bergen kommune som du vil klage på. Da får behandlingsstedet mulighet til å endre avgjørelsen sin dersom de er enig i klagen din.

Hvis du ikke får medhold, sender Bergen kommune klagen videre til Fylkesmannen, som vil behandle den.

I henvendelsen må du beskrive hva du er misfornøyd med, og begrunne klagen. Behandlingsstedet kan gi deg veiledning i hvordan du skal klage. Se også informasjon på helsenorge.no 

Du kan også klage dersom du har fått behandling og mener det er gjort noe feil i selve behandlingen. Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Send den gjerne til kommunen, så kan saken kanskje bli løst direkte.

Dersom kommunen er uenig i din vurdering, sendes klagen videre til Helsetilsynet.

Klager som gjelder tjenester ved Bergen legevakt, kan du sende til:
Bergen legevakt
v/ legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland hvis du mener det er gjort urett mot deg fra helse- og omsorgstjenestene. Bergen kommune har også et eget byombud.

Erstatning for skader eller behandlingssvikt i helsetjenestene, kan du kreve via Norsk pasientskadeerstatning.