Gå tilbake til:
Du er her:

Utekontaktens rådgivningstjeneste retter seg mot utsatt ungdom i alderen 13 til 25 år som oppholder seg i Bergen sentrum.

Rådgivningstjenesten bemannes av feltarbeidere med helse- eller sosialfaglig bakgrunn og bred erfaring fra arbeid med ungdom. Rådgivningstjenesten er åpen mandag til fredag fra kl. 12.00 til 14.00 og torsdager fra kl. 16.00 til 18.00 i Strømgaten 10. (ved Bystasjonen) Timeavtale er ikke nødvendig.

I rådgivningstjenesten treffer du feltarbeidere som kan gi råd og veiledning knyttet til blant annet skole/fritid, hjemmesituasjon, bolig, jobb, rus, helse og seksualitet. Ved behov kan feltarbeiderne formidle kontakt med øvrig hjelpeapparat.