Gå tilbake til:
Du er her:
Vielser i Bergen kommune

Borgerlige vielser i Bergen kommune

Fra 1. januar 2018 er kommunene ansvarlig for gjennomføring av borgerlige vielser.

I Bergen kommune er ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vielser lagt til ordfører, varaordfører og andre vigslere som er oppnevnt av bystyret.

Sted for seremonien
Vigselsrommet i Bergen tinghus benyttes som hovedregel til vielser. Det kan unntaksvis avtales annet sted for vielsen. Vielser utendørs kan avtales hvis det finnes en innendørs reserveløsning.

Tidspunkt for vielsene
Vielsene vil hovedsakelig foregå på fredager mellom klokken 12.00 og 15.00. 

Følgende lørdager er avsatt for vielser i 2018:        
9. juni 
25. august 
15. september 
20. oktober.

Vielsene foregår mellom 12.00 og 15.00

Før dere gifter dere
Før dere gifter dere må det fylle ut en egenerklæring og forlovererklæring som skal sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

https://www.skatteetaten.no/person/

Original prøvingsattest må sendes eller leveres til Bergen kommune v/Bystyrets kontor når dere har mottatt attesten og senest 14 dager før ønsket vielsesdato. Skatteetaten kan sende prøvingsattesten direkte til Bergen kommune om brudefolket ønsker dette.

Dere vil få en bekreftelse på den elektroniske søknaden om at ønsket tid for vielse er mottatt. Når dato og tidspunkt for vielsen er avklart vil dere få tilsendt et bekreftelsesbrev.

Hvordan foregår seremonien?Brudefolket, forlovere og gjester må møte opp ca. 15. minutter før avtalt tid for vielsen, som finner sted i vigselsrommet i 5. etasje Bergen tinghus eller på angitt sted. Brudefolket blir vist inn på et mottaksrom for å vise frem gyldig legitimasjon. Følge vises så inn i vigselsrommet hvor seremonien finner sted. Det skal være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer. Det er avsatt 15 minutter til seremonien.  Ved innslag av tekst og/eller musikk må det skje innenfor den oppsatte rammen. Etter at vigsler har erklært brudefolket som rette ektefolk underskrives vigselsboken av brudeparet, vitnene og vigsleren. Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest. Original vigselsattest blir tilsendt i posten fra Folkeregisteret.

Det er lov å ta bilder under seremonien.

Bergen bystyre vedtok i møte 22.11.2017 at følgende har vigselsrett i Bergen kommune: Lubna Boby Jaffery
Tor Woldseth
Britt Nordgreen
Harm Christian Tolden
Johanne Gillow
Hilde Onarheim

 

 

 

Pris

Vielsen er gratis når en av partene har bostedsadresse i Bergen og for personer som ikke er bosatt i Norge, men fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Når ingen av brudefolket har bostedsadresse i Bergen koster det 2500 kroner å bli viet av kommunens vigslere. Bergen kommune kan kreve at brudefolket dekker ekstrakostnader for vielser utenfor vanlig vielsestid og sted. Brudefolkene skal informeres om kostnadene før vielsen.

Tolk

Bergen kommune tilbyr seremoni på norsk eller engelsk. Dersom brudefolket ikke behersker norsk eller engelsk, må dere selv skaffe og dekke kostnadene for tolk.

 

Kriterier og vilkår

Alle som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest.

Ekteskapsloven

Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret ved deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ut, men ikke tidligere enn 4 måneder før giftemålet. Vi gjør oppmerksom på at prøvingsattesten gjelder for 4 måneder og må være gyldig på vielsesdato. Forventet behandlingstid for tildeling av prøvingsattest er minimum to til tre uker.

 Papirer som skal fylles ut hos skatteetaten (prøvingsattest)

Original prøvingsattest sendes til Bergen kommune, Bystyrets kontor, postboks 7700, 5020 Bergen. Originalen kan ikke sendes digitalt.

Vitner og gyldig legitimasjon

Begge brudefolkene og to myndige vitner må være tilstede under vielsen.

Brudefolkene må vise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde, før vielsen kan gjennomføres på vielsesdagen. For utenlandske statsborgere er kravet gyldig pass. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, må vielsen utsettes.

Har du spørsmål?

Kontakt Bystyrets kontor

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10
Sentralbordet er betjent mellom 09.00 og 11.00 og mellom klokken 12.00 og 14.00.

Vielser i Bergen kommune