Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når vedkommende spør skolen spesielt. Man har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar, gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

De samme regler gjelder for informasjon om barn i barnehagen.

 

Kriterier og vilkår

Du er forelder med barn i barnehage eller grunnskole, men bor ikke sammen med den andre forelderen. Foreldrerett må dokumenteres.

 

Om søknadsprosessen

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon om barnet bare i de tilfeller du henvender deg direkte til skolen.

Dersom du ikke bor sammen med barnet ditt, kan du henvende deg til barnehagen og be om å få informasjon direkte. Barnehagen har plikt til å gi deg informasjon med mindre det anses å være til skade for barnet. Dersom dere som foreldre har felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg på nytt hver gang du ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at du helt generelt ber om å få informasjonen. Dersom barnehagen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger den heller ikke gi det på eget initiativ.

 

Klagemulighet

Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.