Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er bostøtte? 
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Boligetaten er kommunens bostøttekontor. Her er Lenke til kontakt Boligetaten med oversikt over åpningstider, telefonnummer, postadresse og besøksadresse med lenke til kart.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Kommunal bostøtte
Kommunal bostøtte er en støtteordning for deg som bor i en kommunal bolig eller i en bolig som er tildelt av Boligetaten.

 

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Boligetaten,
Postboks 7700,
5020 Bergen.

Klagemulighet

Klage på vedtak om bostøtte 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Har du spørsmål?

Kontakt Boligetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Domkirkegaten 6A - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:30.
Mandager åpent fra kl. 09:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.