Gå tilbake til:
Du er her:

Trenger du råd og veiledning om etterinstallasjon av heis? En prosjektleder kan gi hjelp til å komme i gang med prosessen samt dele erfaringer med hvordan det er gjort andre steder. 

Etterinstallasjon av heis er et prioritert tiltak. En heis vil gi mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende lenger i eget hjem. Det er mulig å søke om lån- og tilskudd fra husbanken.

Du finner mer informasjon om etterinstallasjon av heis i følgende artikkel:

Gir lån og tilskudd til heis i lavblokker 

Vellykket informasjonsmøte om heis, med presentasjoner fra møtet.

Kriterier og vilkår

Lån og tilskudd til etterinstallasjon av heis gis til flerbolighus på tre etasjer eller mer.

Tilskuddsdelen kan maksimalt være opp til 50% av beregnet kostnaden.

Om søknadsprosessen

Kontakt prosjektleder:

Ingerd Lene Nyheim

telefon: 55 56 69 30 (mandag til fredag mellom kl. 9.00 og 15.00)

e-post: Ingerd.Nyheim@bergen.kommune.no