Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du bygge eller endre en avkjørsel fra kommunal veg må du søke til Bymiljøetaten.
Trafikksikkerheten til alle brukere av vegen skal ivaretas og det blir derfor stilt krav til fri sikt, svingradius og lengdeprofil for avkjørsler. Se "Krav til avkjørsel" under retningslinjer.
Alle tilpasninger til veg og fortau skal gjøres på egen eiendom. Du må sørge for at nye tilpasninger ikke går ut over vegens tekniske standard og funksjon.

Pris

Tjenesten er gratis

Kriterier og vilkår

Vegloven § 40 -43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.

Om søknadsprosessen

Skal du søke benytter du elektronisk søknadsskjema, som du finner under overskriftetn "skjema".

Ved utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel gjelder samme krav som ved bygging av ny avkjørsel.

Søknad om avkjørsel fra kommunal veg skal inneholde:

  • Beskrivelse av planlagt tiltak.

  • Situasjonskart i målestokk 1:500. Avkjørsel tegnes inn med bredde, frisikttrekant og svingradius. Bygg og eventuelle sikthindringer må vises på kart.

  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil i målestokk 1:500/1:100.

Se veiledning under «Krav til avkjørsel».

Bymiljøetaten behandler søknaden når den er komplett. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette

Når arbeidet med avkjørselen er utført skal du sende ferdigmeldingsskjema til Bymiljøetaten.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.