Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre ("tiltakshaver"), ansvarlig søker og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak hvor du kan søke om byggetillatelse på egen hånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. Dersom du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke, kan du også bestille forhåndskonferanse.

For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen. Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. 

Pris

NB! Ved manglende fremmøte eller dersom forhåndskonferansen avbestilles senere enn 2 virkedager før avtalt tidspunkt, betales hele gebyret kr 4 500, jamfør § 3-18 i gebyrregulativet.

Se vår gebyrkalkulator.

Kriterier og vilkår

Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre ("tiltakshaver"), eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel basiskart, tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner.

Om søknadsprosessen

Anmodning om forhåndskonferanse fremsettes i eget skjema som sendes til kommunen. Det må redegjøres for hvilken adresse forhåndskonferansen skal omhandle og hva tiltaket gjelder.

Profesjonelle aktører anmodes om fortrinnsvis å benytte kommunens kartbutikk Infoland eller etatens kundesenter for bestilling av kart og naboliste. Mer informasjon om Infoland® finner du ved å klikke på lenken over.

Andre informasjonskilder:

Bestilling kan sendes ved innsending av skjema, via post eller som e-post.


Brev sendes til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020  Bergen.

E-postadresse: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

 

Saksbehandlingstid

Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at tiltakshaver har fremmet krav om det.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.