Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende:

1.Snakk med naboen din først

2.Sjekk i saksinnsyn (http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/  ) om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket. Dersom du finner dokumenter som du ønsker innsyn i kan du sende en e-post til arkiv.byggesak@bergen.kommune.no og be om å få tilsendt en kopi av dokumentet.

3.Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

4.Meld fra hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige.

Meld fra om ulovlighet på elektronisk skjema.

Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.

Kriterier og vilkår

For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vurderes av bygningsmyndighetene.

Tiltak som er beskrevet i veiledning Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling kommer ikke inn under plan- og bygningsloven, og vil derfor heller ikke bli fulgt opp av bygningsmyndighetene.

Om søknadsprosessen

Ettar at du har fylt ut skjemaet Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven, og skjemaet er registrert hos oss, vil saken bli fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging.

Grad av ulovlighet på tiltaket, fare for helse, miljø og sikkerhet, samt saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken.

Når saksbehandlingen starter vil du få kopi av brev som blir utsendt.

 

 

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.