Gå tilbake til:
Du er her:

Vann- og avløpsetaten skal uttale seg ved søknad om deling av eiendom i uregulerte områder eller dispensasjon fra reguleringsplan. Legg ved uttalelsen i søknaden om deling til bygningsmyndigheten. 

Uttalelsen fra Vann- og avløpsetaten beskriver det offentlige VA-nettet i området, muligheten for tilknytning til offentlig nett, eventuelt om det er krav om slamavskiller.

Om søknadsprosessen

Skjemaet Deling av grunneiendom må fylles ut og sendes til Vann- og avløpsetaten. Vår uttalelse skal deretter vedlegges søknaden om deling til Etat for byggesak og private planer.

Vedlegg

Med søknaden skal det vedlegges kartutsnitt som tydelig viser eiendommen som skal fradeles.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Saksbehandlingstid

Vann- og avløpsetaten har normalt 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.