Gå tilbake til:
Du er her:

Her kan du bestille kartutsnitt som viser eiendommens form og beliggenhet. 

Du finner blant annet informasjon om veier, bygninger, godkjente byggemeldinger og eiendomsgrenser. Standard målestokk 1:1000. I Bergen sentrum brukes 1:500. 

Dersom kartet skal brukes i en søknad om byggetillatelse eller deling av eiendom, må kartet ikke være eldre enn seks måneder.

Om søknadsprosessen

Basiskart og naboliste kan kjøpes på nett
  www.infoland.no

Du får også kjøpt kart ved personlig fremmøte til Plan- og bygningsetatens kundesenter i Allehelgens gate 5, 1. etg. 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.