Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunens fastmerkeregister består av varig merkede punkt med koordinater bestemt  i et geodetisk system som tjener som grunnlag ved kartlegging og måling.

Punktene i terrenget er merket i form av bolt, rør, fast polygonkasse og polygonspiker.
Noen fastmerker brukes som orienteringspunkt, som søyler, master, kirketårn, varder, bardunsignal, piper og lignende.

Bergen kommune fikk i 2005 en nytt datum Euref89, og har i dag et aktivt koordinatsystem på ca 4000 punkt  som brukes til vanlige oppmålingsformål.
Vi har også data  fra det gamle koordinatsystemet Bergenhalvøen, som består av
ca 16000  fastmerker.

Høydene er i høydesystemet NN2000.


Alle punktene er identifisert med et entydig nummer i et fastmerkeregister.
Ved hjelp av fastmerkeregisteret betjener vi kunder med  veiledning, fastmerkerapporter, og  transformasjon av koordinater mellom forskjellige koordinatsystem.

Pris

Begrensede fastmerkeopplysninger fra register faktureres ikke.
Omfattende fastmerkeopplysninger fra register faktureres etter medgått tid.
Ved etablering av nye fastmerker på bestilling, faktureres det etter medgått tid.

Kriterier og vilkår

Kvaliteten på fastmerkene er forskjellig. Vi har nivellerte punkt, GPS-målte punkt, trignometrisk bestemte punkt og transformerte punkt.
Transformerte punkt er ikke nymålt i det nye datumet, og har en kvalitet som kun kan brukes der det stilles mindre krav  til nøyaktighet.

 

Lover og retningslinjer

Matrikkelloven

Standarder:

  • Fastmerkenummerering og fastmerker

  • Grunnlagsnett

  • Plassering og beliggenhetskontroll

  • Stedfesting av eiendoms og råderettsgrenser

  • Geodatastandarden


 

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.