Gå tilbake til:
Du er her:

Ved teknisk grensepåvisning merkes grensene i terrenget med spraymaling, peler el. Grensene påvises for rekvirent. Naboer kalles ikke inn av oss. Det er eksisterende grenser som blir merket. Disse blir ikke justert eller endret.

Pris

Teknisk grensepåvisning faktureres etter medgått tid, eller etter avtale.

Minstepris for oppdrag er kr. 4.475 inkludert moms. Dette inkluderer 2 timer innearbeid og 2 timer utearbeid. Per ekstra time med utearbeid betales kr. 1.363.

Kriterier og vilkår

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt med tilfredsstillende nøyaktighet (målebrev). F.eks. med målebrev, matrikkelbrev eller lignende.

Grensepåvisning kan rekvireres av:

  • Grunneiere
  • Festere
  • Rettighetshavere
  • Utbyggere/konsulenter m.fl. som har begrunnet behov for påvisning av grenser.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.