Gå tilbake til:
Du er her:

Skjema gjelder oppsigelse av leieforhold i kommunal bolig hos Etat for boligforvaltning.

Oppsigelse av leieforholdet skal skje skriftlig, på vedlagte skjema.

Oppsigelsesfristen er 30 dager og løper fra den dagen oppsigelsen er kommet fram til Etat for boligforvaltning (EBF). Det innebærer at leietaker er ansvarlig for husleien i 30 dager fra mottatt oppsigelse selv om fraflytting skjer tidligere.

Leiligheten skal være vasket og tømt for eiendeler ved fraflytting. Det samme gjelder tilhørende boder, som også må merkes slik at det er lett å finne frem for ny leietaker.

Strømmen skal avleses og stenges - av leietaker, og nøklene må leveres til Etat for boligforvaltnings kundesenter innen oppsigelsesfristens siste dag, senest kl. 14.00.

Dersom leiligheten ikke er fraflyttet og nøkler innlevert innen oppsigelsesfristen på 30 dager, må leietaker dekke husleie frem til fraflytting og innlevering av nøkler.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

 Etat for boligforvaltning

Postboks 7700

5020 Bergen

Lover og retningslinjer

Husleiekontrakten punkt 6.1

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for boligforvaltning

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 (NB! Inngang fra Peter Motzfeldts gate) - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:00.
Torsdag åpent til 15. Tekniske henv. kl. 12.30-14. Akutt vakttlf. utenfor kontortid: 915 48 222

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.