Gå tilbake til:
Du er her:

Leietakere i kommunale utleieboliger plikter å søke om opptak av nye personer i husstanden.

Vedkommende kan ikke flytte inn før leietaker har søkt om opptak av person og fått godkjenning fra Etat for boligforvaltning.

Opptak av nærstående personer i husstanden, gjelder vanligvis ektefelle, samboer eller barn. Dette godkjennes som regel, men kan nektes dersom boligens utforming eller formål tilsier det jfr. Husleielovens § 11-1.

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for boligforvaltning

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 (NB! Inngang fra Peter Motzfeldts gate) - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:00.
Torsdag åpent til 15. Tekniske henv. kl. 12.30-14. Akutt vakttlf. utenfor kontortid: 915 48 222

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.

Beslektede tjenester