Gå tilbake til:
Du er her:

Plan- og bygningsloven krever at du leverer sluttdokumentasjon til kommunens bygningsmyndighet. For utvendige VA-anlegg må VA-etaten godkjenne teknisk sluttdokumentasjon  før byggesak avslutter saken. Se Bolig og eiendom.

I forbindelse med overtakelse av hovedledningsanlegg  til kommunal drift og vedlikehold skal vann-, spillvann og overvann tetthetsprøves og trykkprøves . Dokumentasjon på at ledningsanlegget er tett er en del av sluttdokumentasjon som skal innsendes til Vann og avløpsetaten når et hovedledningsanlegg er ferdig bygget.  

Kriterier og vilkår

Krav til sluttdokumentasjon vil avhenge av tiltaket. De aktuelle kravene vil være gitt i uttalelsen(e) fra Vann- og avløpsetaten.

Private anlegg

Utførende foretak skal sende inn dokumentasjon på endelig plassering av tiltaket, og nødvendig tekniske data til Vann- og avløpsetaten. Gjør dette så snart tiltaket er ferdig. Informasjon om tiltakets plassering skal enten skje ved innmålte koordinatverdier, eller ved korrekt inntegning på VA-ledningskart i M 1:500.

Du kan ikke regne med å få avsluttet saken hos Etat for Byggesak og private planer før teknisk sluttdokumentasjon er er innsendt og godkjent av Vann- og avløpsetaten.

Krav til sluttdokumentasjon fremgår av forhåndsuttalelsen.

 

Anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold.

Før endelig overtakelse skal sluttdokumentasjon være godkjent av Vann- og avløpsetaten. For å sikre at vi får inn sluttdokumentasjonen, er det fra 1.1 2012 et krav om at den skal innsendes og godkjennes av Vann-og avløpsetaten før det blir satt vann på anlegget. Saken blir ikke avsluttet hos Etat for Byggesak og private planer før anlegget er overtatt til offentlig drift og vedlikehold.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.