Gå tilbake til:
Du er her:

Ser du  mørke lamper eller andre feil på veglys melder du fra til BKK.

Kriterier og vilkår

Mørke  lamper skiftes så raskt som mulig etter mottatt melding. Som hovedregel gjelder disse fristene

  • mørke lampepunkter over et større område, ved fotgjengerfelt eller ved farlige vegkryss skiftes innen en uke
  • enkle mørke lampepunkter skiftes innen en måned

Bymiljøetaten har ansvar for veglysene på det kommunale vegnettet i Bergen. Vi har også ansvar for en del av veglysene på  turveger og  private veger.

 Veglyspærene har  levetid på cirka 16 000 timer. I forkant av utløpet av forventet levetid skiftes lyspærene rutinemessig. Det er ikke til å unngå at noen av lampepunktene underlagt Bymiljøetatens ansvar til tider vil være mørke. Målet er at andelen mørke lampepunkter ikke på noe tidspunkt overstiger 5 % av det totale antallet veglys, og at andelen i vinterperioden fra 1. september til 1. april ikke overstiger 3 %.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Relatert informasjon