Gå tilbake til:
Du er her:

Tilknytning direkte på offentlige ledninger er tiltak Bergen Vann KF skal utføre etter rekvirering på eget skjema til VA-etaten.

Dersom bestillingen er en del av en rørleggermelding må du sende inn rørleggermeldingen før skjema for bestilling av VA-tjenester kan fylles ut.

Kriterier og vilkår

For at bestillingen skal behandles må den være komplett med

  • riktig gnr. og bnr.
  • riktig saksnummer (for den sak hvor det er gitt forhåndsuttalelse) ) eller referansenummer/saksnummer for innsendt rørleggermelding
  • vedlagt situasjonsplan iht. godkjente planer

Skriftlig bestilling må være mottatt før kl. 10.00 for at arbeidet skal bli utført påfølgende arbeidsdag. Dette forutsetter at det er et «enkelt» tiltak og at bestillingen er iht. tidligere innsendt søknad. Dersom planene er endret etter at det er gitt forhåndsuttalelse vil ikke bestillingen bli behandlet. Send da først inn reviderte planer.

Før bestilling iverksettes må du sørge for at det er tilkomst og tilrettelagt for arbeidet for Bergen Vann KF.

For større jobber som f.eks. stenging av vannledningsnettet er det behov for mer planleggingstid fra driftsavdelingen sin side, og bestillingen bør da sendes inn i god tid før arbeidet ønskes utført.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Du må legge ved situasjonsplan i henhold til godkjente planer.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.