Gå tilbake til:
Du er her:

Rørleggermeldinger gjelder for arbeid som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men som er søknadspliktige etter Sanitærreglementet for Bergen kommune.

 

Kriterier og vilkår

 Rørleggermelding kreves ved

·         Reparasjon/fornying av vann og  avløpsledninger

·         Mindre omlegginger

·         Utkobling av slamutskillere (egen jobbpakke, fås ved henvendelse til VA-etaten).

·         Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller

·         Installasjon/utskifting av vannmåler

·         Plugging av eksisterende ledning

·         Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.

 

 

Dersom rørleggermeldingen gjelder:

 

- tilkobling av brakkerigger/midlertidige tiltak

- arbeid som medfører stenging/sperring på  offentlige ledninger

- dispensasjoner fra Sanitærreglementet,

skal rørleggermeldingen godkjennes i forkant av arbeidet.

 

Husk komplett søknad og målsatte skisser.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

VA-kart og målsatte skisser. Eventuelle foto og annen dokumentasjon.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.