Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk skjemaet ved etablering av nye hovedledninger/anlegg eller omlegging av eksisterende kommunale ledninger/anlegg.

På startsiden kan du velge om det gjelder en uttalelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse eller innsendelse av detaljplaner/komplett søknad.

Dersom tiltaket gjelder både private VA-anlegg og opparbeidelse av hovedledninger skal du sende inn  separate søknader på dette. Se også tjenestebeskrivelse "Søk om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg".

Ved behov for å sende inn mer informasjon i saken, kan du benytte skjemaet Supplerende dokumentasjon.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Krav til søknadsdokumentasjon finnes i veiledningsbrosjyren.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Saksbehandlingstid

Vann- og avløpsetaten har 4 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.