Gå tilbake til:
Du er her:

Vann- og avløpsetaten må gi uttalelse når du skal endre bruken av et eksisterende bygg eller bygge nye boenheter. Fyll ut skjemaet "Uttalelse fra vann- og avløpsetaten om bruksendring/nye boenheter/ tilbygg" og legg vår godkjenning ved i søknad til bygningsmyndigheten.

Om søknadsprosessen

Fyll ut og send inn elektronisk skjema.

Vedlegg

Legg ved kartutsnitt/situasjonsplan i søknaden, som viser tiltaket.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Saksbehandlingstid

Vann- og avløpsetaten har normalt 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.