Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid og graving på kommunal veg- og gategrunn

Når du skal utføre arbeid på offentlig veg- og gategrunn må du søke Bergen kommune om tillatelse. Hensikten er at arbeidene gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Pris

Arbeid og graving på kommunal veg- og gategrunn gir vegmyndigheten økte kontroll- og vedlikeholdskostnader som må kompenseres. Bergen bystyre har vedtatt kompensasjonssatser som varierer bl.a. ut fra hvilke type arbeid som skal gjennomføres, utbyggingsgrad, trafikkmengde og grøftestørrelse.Dersom arbeidet berører offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser (utover boligsone) slik at de ikke kan benyttes må du betale 70 % av forventet inntekt.

Kriterier og vilkår

Arbeidet skal utføres i tråd med kravene i Statens vegvesen sin håndbok N301 og Bergen kommune sin lokale veileder.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Søknad sendes som e-post:  arbeidstillatelse@bergen.kommune.no
Emnefeltet: få frem om søknaden gjelder  graving eller ikke og  navnet på vegen søknaden gjelder for.
Eksempel: Søknad om arbeidstillatelse m/graving - Neumanns gate
 

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.