Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du plassere container lift, kranbil eller lignende større innretning på kommunal veg- og gategrunn må du søke til Bergen kommune.

Pris

Du må betale leie for bruk av kommunal veg- og gategrunn, forutsatt at bruken overstiger en fastsatt minimumssats på kr. 249,-. Leien fastsettes etter dagsats per m². Dagsatsen avhenger av hvor bruken finner sted. Gjelder bruken areal som brukes til offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser (utover boligsone), er leien fastsatt andel på 70% av forventet inntekt.

Kriterier og vilkår

Arbeidet skal utføres i tråd med retningslinjer hjemlet i vegloven § 57 og gjelder for utplassering av container, lift, kranbil og stillas mm. på offentlig veg- og gategrunn i Bergen kommune.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Søknad sendes som e-post: brukstillatelse@bergen.kommune.no

E-postens emnefelt: hva søknaden gjelder og navnet på vegen(e) søknaden omhandler
Eksempel: Søknad om utplassering av container - Neumanns gate


 

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.